Hankkeen esittely

Haluatko työllistää itsesi yrittäjänä?

Yrittäminen ei ole tähtitiedettä - se vaatii vain kovaa työtä. Olemme rakentaneet Savonlinnan Kristilliselle Opistolle laukaisualustan uusille yrittäjille. Se pohjautuu henkilökohtaiseen ohjaukseen ja yrityssparraukseen perustuvaan koulutusmalliin. ROMBO-hankkeen tavoitteena on auttaa romanitaustaisia henkilöitä työllistämään itse itsensä yrittäjinä Itä-Suomen alueella.

Lähteäksesi mukaan, sinulla ei välttämättä tarvitse olla vielä valmista yritysideaa – mielenkiinto ja into riittä! Hankkeen ammattilaiset tarjoavat tukea ja apua yrittämisestä kiinnostuneille.

Jokaisen osallistujan kanssa käydään henkilökohtaisesti läpi millainen yrittäjäpolku juuri hänelle sopisi ja viedään se yhdessä suunnitelmasta käytäntöön.

Henkilökohtaisen sparrauksen lisäksi hankkeen aikana toteutetaan opetuspäiviä, missä on mukana kokemusasiantuntijoita ja edustajia yrittäjäjärjestöstä sekä muista yrityksen aloittamiseen keskeisesti liittyvistä tahoista.

Tavoitteena on hankekauden aikana vaikuttaa romaniyhteisön sisällä yleiseen mielipiteeseen yrittäjyydestä mahdollisuutena työllistää itsensä.

Jatkossa koulutusmalli on hyödynnettävissä vaikeasti työllistyvien vähemmistöjen – kuten maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden – yrittäjyyskoulutuksessa henkilökohtaista ohjausta ja sparrausta hyödyntäen.

KIINNOSTUITKO?
Ota yhteyttä:
044 709 1354

HANKE KOOSTUU SEURAAVISTA OSIOISTA:

STARTTI

- hankkeen esittely

HENKILÖKOHTAINEN ASIANTUNTIJA SPARRAUS

- kouluttajilta tukea ja opastusta etänä tai aloittavassa yrityksessä
- yritystoiminnan aloittamiseen liittyvien toimenpiteiden ja menettelyiden läpikäyntiä
- oman yrittäjäpolun suunnittelua
- mahdollisuus yritysidean kehittelyyn

OPETUSPÄIVÄT

- asiantuntijaohjausta
- mukana on kokemusasiantuntijoita
- edustajia yrittäjäjärjestöstä
- yrittämiseen liittyvät viranomaistahot
- muut yrityksen aloittamiseen keskeisesti liittyvät tahot

YHTEISMARKKINOINTI

- verkostoitumis- ja yhteistoimintamallit

MAHDOLLISUUS OMAAN YRITYKSEEN

ROMBO-hanke, kesto 1.1.2021-31.6.2022


ROMBO ROMANIEN BUSINESS-OPISTO
Yritystoiminnan koulutusta romaneille Itä-Suomessa